Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:Neviem prečítať text

SMS newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:

info@diamondfashion.sk info linka 0910 920 889
Reklama
Často kladené otázky

1. Ako si objednať tovar?

1.1 Vyberte si tovar
Po kliknutí v ľavom menu na zvolenú kategóriu produktov si v katalógu vyberte tovar, ktorý sa Vám páči. Po kliknutí na vybraný tovar sa Vám zobrazia podrobné informácie o produkte.

1.2 Detail o produkte
Detail produktu obsahuje informácie o materiály, veľkosť, stručný popis, foto a v niektorých prípadoch aj farebné variácie produktu (viac info v kroku 3).
Keď vám produkt vyhovuje, kliknite na tlačidlo Pridať do košíka. Tovar tým len nezáväzne vložíte do košíka a kedykoľvek neskôr ho môžete z košíka odstrániť.

1.3 Výber farebnej variácie
V prípade, že produkt obsahuje viacero farebných variácií, kliknutím na obrázok si môžete obrázok zväčšiť a dalsim kliknutím si prezriete viaceré fotografie tovaru a poprípade aj farebných variácií.

1.4 Košík
Po pridaní produktu do košíka Vám systém automaticky zobrazí obsah košíka na pravej strane stránky. Po kliknutí na tlačidlo Prejsť do košíka Vás systém automaticky nasmeruje do nákupného košíka. V košíku je prehľadne zobrazený všetok tovar, ktorý ste do neho vložili. Každý kus tovaru je na samostatnom riadku. Je možné zmeniť množstvo produktov jedného druhu alebo produkt kliknutím na tlačidlo Odobrať z košíka odstránite.
Ak chcete pridať do košíka ďalší produkt, pokračujte podľa bodov 1 až 4.
V opačnom prípade si vyberte druh platby a kliknite na tlačidlo Pokračovať v objednávke.

1.5 Potvrdenie objednávky
Systém vám ponúkne dve možnosti:
1. nákup s prihlásením
2. nákup bez prihlásenia

1.5.1 Nákup s prihlásením
Ak už máte vlastné konto v našom internetovom obchode www.DiamondFashion.sk a ste prihlásený, stačí v kliknúť na tlačidlo Odoslanie objednávky.

1.5.2 Nákup bez prihlásenia
Ak ešte nie ste na na našom internetovom obchode www.DiamondFashion.sk registrovaný/á, vyplňte všetky údaje potrebné pre doručenie tovaru a kliknite na tlačidlo Pokračovať v objednávke.

1.6 Prehľad objednávok
Po potvrdení objednávok sa automaticky všetky Vaše objednávky ukladajú do sekcie História objednávok.
Táto sekcia obsahuje detail všetkých Vašich doteraz zrealizovaných objednávok.

Tovar si môžete vložiť do košíka aj pokiaľ nieste na našom obchode registrovaný. Po vložení všetkeho tovaru ktorý si chcete zakúpiť stlačte tlačítko "ZAPLATIŤ" . Pokiaľ ešte nieste našim zákazníkom budete sa musieť zaregistrovať - nebojte sa Váš nákup zostane aj počas registrácie v košíku. Po úspešnom vyplnení objednávky dostanete do Vašej e-mail schránky potvrdzovací e-mail o tom, že ste si u nás objednali tovar.

Ak máte akékoľvek problémy s objednávkou, tovar si môžete objednať aj telefonicky na našej zákazníckej linke 0910 920 889.


2. Aká je výška poštovného a kto ho hradí?

Výška poštovného závisi od druhu dopravy a platby.

2.1 DobierkaPREVEZMEM = ZAPLATÍM

 Tovar si objednáte, ale zaplatíte až pri prevzatí balíka od poštového doručovateľa.
Poštovné a balné je podľa zveleného spôsobu dopravy a spôsobu platby.
 

2.2 Bankový prevod - tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.
 

3. Ako sa uhrádza cena za tovar?

Cena za tovar sa uhrádza buď formou dobierky (t.j. uhradíte ju priamo na pošte po vydaní tovaru) alebo bezhotovostne, čiže bankovým prevodom na účet, podklady k platbe Vám budú po zadaní objednávky odoslané na Váš účet. Platbu je potrebné uhradiť do 3 pracovných dní odo dňa zadania objednávky. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť číslo objednávky, poprípade Vaše meno a priezvisko, aby sme vedeli úhradu identifikovať. 

4. Do koľkých dní môžem očakávať tovar?

Tovar je doručovaný do 3 dní odo dňa objednávky.
V deň expedície dostanete e-mailové avízo o tom že Vaša zásielka bola expedovaná. Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. alebo prostredníctvom kuriérskej služby - podľa Vášho výberu.
 
5. Čo sa stane v prípade, ak nebudem doma a nebudem môcť prevziať tovar?

V prípade, že nebudete Slovskou poštou zastihnutý, obdržíte vo vašej poštovej schránke žltý lístok - Oznam o uložení zásielky na pošte. Zásielka je uschovaná na vašej pošte po dobu 18 dní, ak ani v tejto dobe tovar neprevezmete, tak bude tovar odoslaný naspäť na našu adresu a vy budete upovedomený o tom, že sa nám Vaša zásielka vrátila. Podľa naších obchodných podmienok ste nám potom povinný uhradiť zmluvnú pokutu a náklady spojené s expedísiou tovaru, vo výške 50 EUR. 


6. Čo sa stane v prípade, ak odmietnem prevziať objednaný tovar?

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.DiamoondFashion.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu. že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zasielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu a náklady spojené s expedísiou tovaru, vo výške 50 EUR, t.j. poštovné a balné náklady, stojné a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vráteni zasielky na adresu prevadzkovateľa internetového obchdodu www.DiamondFashion.sk, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky Slovenskej pošte. Predávajúci osloví kupujúceho písome, prostredníctvom emailu alebo telefonicky.


7. Ako možem vymeniť tovar, ktorý mi nie je dobrý? 

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2.) Priložte list, kde uvediete:

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktieť názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

   - číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Lovčica-Trubin, Trubín č. 186, 96623

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške podľa nášho aktuálneho platného cenníka.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.


8. Ako možem vrátiť tovar?

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s kópiou dokladu o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť    peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

   - číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :


Námestie Matice slovenskej 404/11, Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom 

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vrateného tovaru odpočítaváme poplatok slovenskej pošty a to 1 EUR

Prosím, neposielajte tovar na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou.


9. Aká je záručná doba na tovar ?

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a začína plynúť dňom dodania tovaru. Na záruku sa nevzťahuje bežné opotrebenie tovaru.